تور ماسال

تور ماسال

تور ماسال

 

شايد اين تيتر براي شما تركيبي از كلمات نا متجانس و ناشناخته باشد كه معني و مفهوم خاصي به ذهنتان متبادر نمي سازد اما اگر از اهالي خطه سرسبز گيلان باشيد و يا قسمتي از گشت و گذارهاي خود در شمال كشور را به بخش غربي اين خطه زمرد فام تخصيص داده باشيد حتما مي دانيد كه »شاندرمن« بخشي از شهرستان »ماسال« در شمال غربي استان گيلان است و »آويشو« نيز نام غاري است ديدني در همين منطقه كه يكي از چندين جاذبه گردشگري اين شهر به شمار ميرود. متاسفانه اگرچه »آويشو« در فهرست ميراث طبيعي ثبت شده ولي هنوز در فهرست تور ماسال مسافرت گردشگران ايراني ثبت نشده است و هنگامي كه صحبت از مسافرت به شمال كشور مي شود فكر همه به سمت درياها و كوه هايي كه بارها رفته اند متمركز مي شود اما اين بار پيشنهاد ما به شما اين است كه اگر قصد سفر به شمال كشور را داريد بهتر است به جاهايي سفر كنيد كه ناشناخته تر مانده اند. جاهايي مثل ماسال و شاندرمن. ماسال شهرستاني ديدني در استان گيالن است. شهرستاني كه بيش از 70 هزار هكتار جنگل و مرتع دارد حتما زيباست. ماسال دومين شهرستان مرتفع استان گيالن پس از رودبار است و پيش از اين، بخشي از شهرستان وسيع تالش بود كه در سال 1376 به شهرستان ماسال تبديل شد. ماسال در قديم »رودكنار« ناميده مي شد.

ادامهـ مطلبـ
| ۲۴ فروردين ۱۳۹۷ | ۰۳:۳۴:۰۱ | تور ماسال
تور ماسال، ماسال، تور، شاندرمن،

نقش تلفن همراه در زندگي روزمره

 

پيام رساني با تلفن همراه به مقوله هاي مانند پست الكترونيكي سرويس پست صوتي پيام رساني آني سرويس پيام كوتاه سرويس پيام افزوده سرويس پيام رساني چند رسانه اي و سرويس هاي ديتا اختصاص يافته است.

پيام رساني با تلفن همراه، باعث افزايش سرعت ارسال پنل پيامك اطلاعات با ضريب ايمني بالا شده  و سبب صرفه جويي در مصرف كاغذ، زمان و مصرف سوخت مي شود.

سرويس هاي پيام كوتاه يكي از خدمات تلفن همراه است كه در اغلب تلفن هاي ديجيتالي جديد در دسترس است. اين سرويس به كاربران اجازه مي دهد كه پيام هاي كوتاه را تا 160 حرف به تلفن هاي همراه ديگر ارسال يا دريافت كنند. براي ارسال يا دريافت پيام هاي sms كاربران تلفن معمولا مجبور به پرداخت يك مقدار پنل پيامك ماهيانه به شبكه سرويس دهنده يا يك مبلغ اندك به ازاي هر پيام است. بعضي از شركت ها هم سرويس پيام كوتاه را رايگان در اختيار مشتركان خود مي گذارند . در كشور آلمان ساليانه 25 ميليارد و در كل جهان 450 ميليارد sms رد و بدل مي شود.

ادامهـ مطلبـ
| ۲۴ فروردين ۱۳۹۷ | ۰۳:۳۲:۱۶ | تور ماسال
پيام كوتاه، sms، موبايل، پنل پيامك،

گرانترين هتل ها در رزرواسيون آريا

 

همه جاي دنيا گرانترين هتل هاي را معرفي مي كنند، تا پولدارهاي دنيا را به سمت خودشان بكشانند اما در ايران روال معرفي هتل ها به گونه اي ديگر است. اگر زماني شايعه شود كه فلان هتل يا رستوران گرانترين است و يا حتي فلان شخصيت پولدارترين است اين تصور ممكن است تا دهه ها باقي بماند حتي اگر خيلي زود مثال نقضش پيدا شود. سال ها تصور ميشد كه هتل عباسي اصفهان گرانترين هتل ايران است، در صورتي كه با يك پرس رزرو هتل و جوي ساده از قيمت چند هتل مشخص مي شود كه اينطور نيست. در اين گزارش سري زده ايم به گرانترين هتل هايي كه در حال حاضر در ايران مسافر مي پذيرند. استانداردسازي و ستاره هاي هتل ها در كشور ما با آنچه از ستاره هاي هتل هاي بينالمللي انتظار مي رود، متفاوت است. قاعدتا قيمت هتل هاي ايران در مقايسه با گرانترين هتل هاي جهان نيز ناچيز است حتي اگر در داخل كشور گرانترين باشند. هتل هاي پنج ستاره در دنيا نسبت به خدمات و امكاناتي كه به مسافران مي دهند، درجه بندي مي شوند. زيربنا، امكانات ورزشي و تفريحي، امكانات داخل اتاق ها، تعداد رستوران هاي موجود درآنها با تنوع غذايي زياد، نوع خدمات دهي كاركنان و آموزش آنان در برخورد با مشتري ها و خيلي از عوامل ديگر تعداد ستاره هاي هتلها را در سطح بين المللي تعيين مي كند اما در ايران درجه بندي هتل ها و اعطاي ستاره ها وضعيت ديگري دارد.

ادامهـ مطلبـ
| ۲۴ فروردين ۱۳۹۷ | ۰۳:۳۲:۰۳ | تور ماسال
هتل، رزرو هتل، رزرو، هتل ها،

رزرو هتل در رزرو آريا

 

پــس برگرديــم و ببينيــم بــراي رزرو هتل چه ســرويس هايي وجود دارد. در ميان سرويس هاي ايراني رزرواسيون آريا از ابتدا بــراي رزرو هتل به وجود آمــد و اخيراً پرواز را نيز اضافه كرده. مشــكلي كه در داخل كشــور براي اقامت وجود دارد تعداد كم هتلها و قيمت بالاي آنهاســت كه باعث مي شود برخي از مسافران قيد سفر داخلي را بزنند و هزينه اي برابر با سفر داخلي را صرف سفر كردن به برخي از كشورهاي همسايه كنند. سرويس هاي ايراني گاهي تالش كرده اند مكان هاي اقامتي شــخصي و محلي كوچكتر و ســاده تر نســبت به هتل ها را هم وارد بازي كنند، اما ضرورت هاي قانوني هنوز اين اجازه را نداده كه خون تازهاي در سيستم گردشگري ايران به جريان بيفتد و شايد يكي از معدود سرويسهاي مناسب در اين زمينه خانه مسافر باشد كه به ادعاي توســعهدهندگانش در همراه اول مناسب گرفتن خانه، ويال يا سوئيت هاي آزاد براي افراد كثيرالسفر است، اما تجربه شخصي خود سرويس جالب اتاقك را با پشــتيباني و قيمت هاي جالب تاييد ميكند كه براي كساني كه دوست دارند رنگي از تفريح هم به سفر كاريشان بدهند مناسب است. با اين حال سرويس هاي داخلي امكان رزرو هتل و خريد هواپيماي داخلي و خارجي را فراهم كرده اند و اتفاق خوب در اين سالها اين امكان پرداخت ريالي است كه اكثر سايت ها به ســمت آن رفتهاند و آن را در اختيار مشــتري قرار دادهاند. هرچند ممكن است هنوز فاصله زيادي تا سرويسهاي پرطرفدار خارجياي وجود داشته باشد كه در بسياري موارد امكاناتي در اختيار دارند كه ســايتهاي داخلي از آنها بي بهره اند. از تمام اين داستانها و مقايسه ها كه بگذريم، براي مســافر ايراني با هر دليل و انگيزهاي كه براي سفر كردن دارد راهحلهاي زيادي وجود دارد كه مي تواند تامي نكننده نياز او در ســفر باشد. برخي از اين ســرويسها روي قيمت و برخي ديگر روي كيفيت خدمات تمركز كردهانــد، اما در هر حالت ســرويسهايي هم هســتند كه به مقايسه خدمات و قيمتهاي هتلهــا ميپردازند تا كاربر بتواند بهترين سرويس را انتخاب كند. هرچند در مورد برخي مقصدهــا انتخاب چنداني وجود ندارد و بايد به چند مورد پيشنهادشده بسنده كرد. سايت trivago پلتفرم مشهوري است كه خدمات هتلها را نسبت به قيمتشان با هم مقايسه ميكند و با توجه به قصد مســافر از انجام اين سفر بهترين مكانها را به او پيشــنهاد ميدهد. در اين سايت افراد زيادي براي هر هتل نظر گذاشــتهاند كه براي انتخاب آن بسيار كمك كننده اســت. Trivago مناسب ترين قيمت را از بين سايت ها به كاربر پيشنهاد مي دهد و همه امكانات و تخفيف هاي هتل و محل دقيق آن روي نقشه و همچنين راه هاي حمل و نقل آن را براي مســافران ارائه كرده و شما حتي مي توانيد به جاي جســتوجوي نام هتل يا شهر روي نقشه بگرديد و هر نقطه از مقصد خود را كه دوست داريد براي سفر انتخاب كنيد. بعد از انتخاب هتل در اين ســايت به سايت ارائه دهنده هتل ارجاع داده مي شويد، البته همواره از شما خواسته مي شود كه سرويس را دوباره چك كنيد تا از تغييراتي كه ممكن است بنا بر شرايط در هر ساعت ارائه شوند باخبر شويد.

ادامهـ مطلبـ
| ۲۴ فروردين ۱۳۹۷ | ۰۳:۳۱:۵۰ | تور ماسال
رزرو هتل، سفر، هتل، رزرو، سايت،

آگهي رايگان

 

كمپين هاي آگهي  در يك بازه زماني خاص، از رسانه هاي مختلف ارائه و منتشر مي شوند. حياتي ترين بخش از طراحي يك كمپين آگهي، تعيين موضوع كمپين است كه حال و هواي1 هر يك از اجزاي كمپين را مشخص مي كند. موضوع كمپين، پيام اصلي است كه توسط فعاليت هاي ترويجي2 كمپين به مخاطب منتقل مي شود. با توجه به اينكه موضوع هاي هر يك از كمپين هاي تبليغاتي، در شرايط زماني و مكاني خاص و همچنين، با عنايت به آميزه بازاريابي3 طراحي و اجرا مي شوند، عمر مفيد محدودي دارند؛ اما خاطره كمپين هاي تبليغاتي موفق معمولا سال ها در ذهن مخاطبانشان مي ماند. موضوع هر كمپين آگهي رايگان كه براي يك بنگاه اقتصادي طراحي و اجرا مي شود، بايد بازتابي از استراتژيهاي آن بنگاه اقتصادي باشد. اين همان موضوعي است كه متاسفانه در اغلب كمپين هاي تبليغاتي بنگاه هاي اقتصادي كشورمان ناديده گرفته مي شود. طراح كمپين تبليغاتي بايد آشنا با علم مديريت استراتژيك باشد و بتواند استراتژيهاي نوشته و نانوشته بنگاه صاحبكار را دريابد. عدم همخواني استراتژيك يك كمپين اقتصادي و سياست هاي يك كسب وكار، فاجع هاي در صنعت تبليغات به حساب مي آيد كه متاسفانه بهاي چنداني به آن داده نشده است. كمپين تبليغاتي، مجموع هاي است از آگهي ها كه مفهوم يا ايدهاي واحد را منتقل مي كنند؛ يعني آگهي رايگان تبليغاتي كه حول محور يك ايده يا مفهوم طراحي و اجرا مي شوند. گاه اين آگهي رايگان  تبليغاتي متعدد هستند: دو، سه يا حتي بيشتر؛ اما در اغلب مواقع با دو آگهي براي يك ايده مواجهيم و البته، ايرادي هم ندارد كه متعدد باشند؛ به اين شرط كه شيرازه اين آگهي ها از هم گسسته نشود و همه آگهي رايگان ها در راستاي ايده واحد پشتيبان آنها باشند. تنها يك ايده قدرتمند ميتواند از آگهي هاي متعدد پشتيباني كند؛ همينجا بايد بر اين موضوع تاكيد كنم كه اغلب كمپينهاي تبليغاتي كه شاهد آنها هستيم، ايده و فكر قدرتمندي براي پشتيباني ندارند و تنها ايدهاي »جالب« هستند كه نميتوان براساس آنها يك كمپين تبليغاتي را بنيان نهاد. بنابراين، به ياد داشته باشيد كه در برابر ايدههاي ناگهاني و جذاب، قدري تامل بيشتري به خرج دهيد و توضيح بيشتري پيرامون آنها طلب كنيد؛ اگر در موقعيت صاحبكار هستيد، از آژانس تبليغاتي خود بخواهيد تا ميتواند در موردايدهاي كه براي طراحي كمپين تبليغاتي دارد، برايتان توضيح دهد و مجابتان كند.

ادامهـ مطلبـ
| ۲۴ فروردين ۱۳۹۷ | ۰۳:۳۱:۳۴ | تور ماسال
آگهي رايگان، آگهي، تبليغات، كمپين،

يادمان ميرزا كوچك

 

ميرزا كوچك خان جنگلي در تور ماسال ارتفاعات ماسال بر اثر كولاك درگذشت. او در حالي كه «ارتفاعات آلاله پشته» را به عنوان منطقه امن در نظر گرفته و قصد گذر از اين منطقه و رسيدن به خلخال را داشت بر اثر كولاك و يخبندان به شهادت رسيد. در اين محل سنگ يادبودي نصب شده بود كه رئيس اداره تور ماسال فرهنگ و ارشاد اسلامي سال 1389 قول داد كه يادماني درخور آن شخصيت مبارز در وسعتي به اندازه شش هكتار در اين منطقه  تور ماسال نصب شود اما با گذشت سه سال تاكنون تنها زمين اين طرح به مالكيت درآمده است. آلاله پشته در 45 كيلومتري مركز شهر ماسال است. دهكده ييلاقي «اولسبلنگاه» از ييلاقات ميان كوهي و پر جمعيت و داراي ساختمان هاي مسكوني زياد با اسكلت چوبي است كه اغلب تور ماسال ساكنان آن از شهروندان ماسال هستند كه براي استراحت و گذران فصل گرما در آنجا زندگي مي كنند. اين ييلاق در مسير راه ييلاق به خلخال واقع شده و از دو تالار ميهمان پذير برخوردار است كه در تمام فصول سال آماده سرويس دهي به توريست و گردشگران است.

ادامهـ مطلبـ
| ۲۴ فروردين ۱۳۹۷ | ۰۳:۳۱:۲۰ | تور ماسال
ماسال، تور ماسال، طبيعت، شهرستان ماسال،

ماسال و شاندرمن، بام سبز ايران

 

شهرستان ماسال از دو بخش ماسال و شاندرمن تور ماسال تشكيل شده و هر دو بخش مملو از جاذبه هاي طبيعي و گردشگري است. بام سبز ايران هنوز زير پاي ويلاسازها و دلال ها نيفتاده و همچنان زيبايي و آرامش خود را حفظ كرده است. اگر قصد سفر به شمال كشور را داريد بهتر است به جاهايي تور ماسال سفر كنيد كه ناشناخته تر مانده اند. جاهايي مثل ماسال و شاندرمن. ماسال شهرستان ديدني در استان گيلان است، شهرستاني كه بيش از 70 هزار هكتار جنگل و مرتع دارد حتما زيباست. ماسال دومين شهرستان مرتفع استان گيلان پس از رودبار است و پيش از اين تور ماسال بخشي از شهرستان تور ماسال وسيع تالش بود كه در سال 1376 به شهرستان ماسال تبديل شد. ماسال در قديم رودكنار ناميده مي شد و محل تشكيل شنبه بازار كنوني بوده است. وجود همين شنبه بازار باعث رشد آبادي كوچك رودكنار شد و نهادهاي اداري بخش ماسال و شاندرمن نخست از بي تم به شاندرمن و سپس از آنجا به ماسال انتقال يافتند. كسي به طور دقيق نمي داند كه واژه ماسال از چه گرفته شده تور ماسال اما بعضي اعتقاد دارند از تركيب «مازال» يا «مس ال» است كه به معناي كوهواره، كوه مانند و منسوب به كوه است كه قطعي نيست.

ادامهـ مطلبـ
| ۲۴ فروردين ۱۳۹۷ | ۰۳:۳۱:۰۹ | تور ماسال
ماسال، تور ماسال، طبيعت، شهرستان ماسال،

بهشت گمشده ماسال

 

ماسال اولسبلنگاه ، اجاره ويلا در ماسال ، فاصله تهران تا ماسال شاندرمن ، نقشه ماسال Masal ، تور ماسال حتما تا به حال در مكان‌هاي مختلف نامي از بهشت گم‌شده گيلان شنيده‌ايد و تور ماسال هميشه براتون جالب بوده كه بدونيد كجاست. بهشت گم‌شده گيلان نام منطقه‌اي خوش آب و هوا و سرسبز در استان گيلان است. ماسال يا همان بهشت منطقه‌اي است كه ديدن و تماشاي آن هر بار با دفعات قبلي متفاوت است. ماسال شهري در استان گيلان تور ماسال ايران كه در كنار كوه‌هاي تالش واقع شده‌ است. فاصله‌ي ماسال از شهر تالش ۶۰ كيلومتر است و با رشت از راه تور ماسال صومعه‌ سرا ۵۵ كيلومتر فاصله دارد. شهر ماسال در كنار رودخانه خالكايي واقع، كه اين رودخانه از قله مرتفع شاه‌ معلم سرچشمه تور ماسال مي‌گيرد پس از طي ۴۰ كيلومتر از درون شهر ماسال گذر مي‌نمايد.جزييات بيشتر : ماسال بهشت گمشده گيلان و عظمت و شكوه طبيعت ايران +عكس هاي باورنكردنيشهرستان ماسال با مساحت ۶۲۲ كيلومتر مربع و ارتفاع ۸۴ متر بالاتر از سطح دريا، دومين شهرستان تور ماسال مرتفع استان گيلان پس از رودبار محسوب مي‌گردد. ماسال از شمال به رضوانشهر، از غرب و جنوب غربي به خلخال، از شرق به فومن و صومعه‌سرا محدود مي‌گردد. اين شهر با مركز استان ۴۵ كيلومتر، با شهرستان تالش ۶۰ كيلومتر و با شهرستان صومعه سرا ۲۴ كيلومتر فاصله دارد.

ادامهـ مطلبـ
| ۲۴ فروردين ۱۳۹۷ | ۰۳:۳۰:۵۳ | تور ماسال
ماسال، تور ماسال، طبيعت، شهرستان ماسال،

ماسال كجاست

 

ماسال شهري است در تور ماسال استان گيلان كه در جوار كوه‌هاي تالش قرار گرفته است. اين منطقه‌ي كوهپايه‌اي با توجه به موقعيت جغرافيايي‌اش، ييلاقات متعددي دارد. از طرفي رودخانه‌ي «خالكايي» كه از ارتفاعات «شاه معلم» سرچشمه مي‌گيرد، از اين منطقه مي‌گذرد. تمامي اين موارد تور ماسال طبيعتي زيبا و منحصربه‌فرد را براي ماسال به ارمغان آورده است. اين منطقه در قديم «رود كنار» ناميده مي‌شده است. ماسال در لغت به معني «كوه وار» يا «كنار كوه» است كه مشتق كلماتي مانند «مازال» و «مسال» است. ماسال در گذشته بخشي از شهرستان تالش بود كه در سال ۱۳۷۶ مستقل شد تور ماسال و به شهرستان ماسال تبديل شد. امروزه شهرستان ماسال از دو بخش مركزي و شاندرمن تور ماسال تشكيل شده است. از طرفي در اين منطقه ۴ دهستان و ۹۸ آبادي وجود دارد. شهرستان ماسال از شمال به رضوانشهر، از شرق به فومن و صومعه سرا، از غرب و جنوب به خلخال و در نهايت استان اردبيل محدود مي‌شود. ماسال در غرب رشت قرار گرفته است؛ از همين رو فاصله‌ي رشت تا ماسال از مسير صومعه سرا در حدود ۵۵ كيلومتر است. از طرفي اين منطقه با تالش تقريبا ۶۰ كيلومتر تور ماسال فاصله دارد. با يك حساب سرانگشتي مي‌توان گفت كه براي رسيدن به ماسال از مركز گيلان، مسافتي بيش از يك ساعت را بايد طي كرد.

 

ادامهـ مطلبـ
| ۲۴ فروردين ۱۳۹۷ | ۰۳:۳۰:۳۸ | تور ماسال
ماسال، تور ماسال، طبيعت، شهرستان ماسال،

شهرستان ماسال با سايت تورگردي

 

شهرستان ماسال دو بخش مركزي و شاندرمن دارد كه هر دو آنها طبيعتي دست‌نخورده تور ماسال به شمار مي آيند. در شهرستان ماسال بيش از 17 غار بزرگ و كوچك وجود دارد كه بزرگ‌ترين آنها غار  آويشو است كه بين مناطقي تور ماسال همچون تائي بنه، انده چو و خماسون در بستر دره‌اي كم آب قرار دارد. اين غار شگفت انگيز كه در حوزه جغرافيايي بخش شاندر تور ماسال من شهرستان ماسال واقع شده و همچنين از بزرگترين غارهاي گيلان و در نوع خود يكي از كم نظيرترين غارها در سطح كشور است. در ماسال مي‌توانيد علاوه بر ديدن غار آويشوي، سري هم به تور ماسال منطقه جنگلي طاسكوه و آري دول، منطقه باستاني اسبه ريسه با غارها و صخره‌هاي بلند، گردشگاه جنگلي ريزه مندان، ييلاق شالماء، چسلي، بيلگاه دون، اسپي دشت، دشت النزه و ويرگاه، خنديله پشت، مارجونه، رشته پشت و شنه راه، واشيار، اولسه بلنگاه، صي في، نم نمه پشت، خشكه دريا، تلارگاه ملومه بند، غارآويشو، مناطق باستاني درخانه، گيله سرا و وردم بزنيد و جاذبه‌هاي تاريخي و طبيعي اين منطقه را از نزديك ببينيد. زمان سفر براي بازديد از  ييلاق ماسال چه فصلي از سال است؟  سفر به ييلاقات معمولا از اواسط ارديبهشت ماه آغاز مي‌شود و تا پايان تابستان ادامه مي‌يابد. هر چند كه ييلاق ماسال داراي زيبايي كم نظيري در فصل پاييز است. اما گردشگران كمتري در فصل پاييز به اين تور ماسال منطقه سفر مي‌كنند. هايپرشيا در فصل بهار، تابستان و پاييز تورهايي را براي اين منطقه اجرا مي‌كند.     از چه مسيري به ديدن اين ييلاق برويم؟

فاصلهٔ ماسال از شهر تالش 60 كيلومتر است و با رشت از راه صومعه‌سرا 55 كيلومتر فاصله دارد. ماسال با موقعيت جلگه اي در فاصله 50 كيلومتري شمال غرب رشت و در 20 كيلومتري غرب فومن و صومعه سرا واقع شده است. فاصله شاندرمن تا رشت 50 كيلومتر به سمت شمال غربي است. براي رفتن به غار آويشو نيز بايد از رشت به سمت ماسال و سپس به سمت شاندرمن برويد و از روستاهاي سياهمرد، چالسرا و سپس از كنار بقعه درويش شاه امير شاندرمن گذر تور ماسال كنيد. اين مسير را مي توان با سواري طي كرد كه حدود 35 كيلومتر از شاندرمن فاصله دارد.

ادامهـ مطلبـ
| ۲۴ فروردين ۱۳۹۷ | ۰۳:۳۰:۲۳ | تور ماسال
ماسال، تور ماسال، طبيعت، شهرستان ماسال،
تور ماسال
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 0
بازديد ديروز : 0
بازديد كل : 0

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان