سفر

تور ماسال

تور ماسال

 

شايد اين تيتر براي شما تركيبي از كلمات نا متجانس و ناشناخته باشد كه معني و مفهوم خاصي به ذهنتان متبادر نمي سازد اما اگر از اهالي خطه سرسبز گيلان باشيد و يا قسمتي از گشت و گذارهاي خود در شمال كشور را به بخش غربي اين خطه زمرد فام تخصيص داده باشيد حتما مي دانيد كه »شاندرمن« بخشي از شهرستان »ماسال« در شمال غربي استان گيلان است و »آويشو« نيز نام غاري است ديدني در همين منطقه كه يكي از چندين جاذبه گردشگري اين شهر به شمار ميرود. متاسفانه اگرچه »آويشو« در فهرست ميراث طبيعي ثبت شده ولي هنوز در فهرست تور ماسال مسافرت گردشگران ايراني ثبت نشده است و هنگامي كه صحبت از مسافرت به شمال كشور مي شود فكر همه به سمت درياها و كوه هايي كه بارها رفته اند متمركز مي شود اما اين بار پيشنهاد ما به شما اين است كه اگر قصد سفر به شمال كشور را داريد بهتر است به جاهايي سفر كنيد كه ناشناخته تر مانده اند. جاهايي مثل ماسال و شاندرمن. ماسال شهرستاني ديدني در استان گيالن است. شهرستاني كه بيش از 70 هزار هكتار جنگل و مرتع دارد حتما زيباست. ماسال دومين شهرستان مرتفع استان گيالن پس از رودبار است و پيش از اين، بخشي از شهرستان وسيع تالش بود كه در سال 1376 به شهرستان ماسال تبديل شد. ماسال در قديم »رودكنار« ناميده مي شد.

ادامهـ مطلبـ
| 1397/1/24  | ۱۲ | tourmasaliran

رزرو هتل در رزرو آريا

 

پــس برگرديــم و ببينيــم بــراي رزرو هتل چه ســرويس هايي وجود دارد. در ميان سرويس هاي ايراني رزرواسيون آريا از ابتدا بــراي رزرو هتل به وجود آمــد و اخيراً پرواز را نيز اضافه كرده. مشــكلي كه در داخل كشــور براي اقامت وجود دارد تعداد كم هتلها و قيمت بالاي آنهاســت كه باعث مي شود برخي از مسافران قيد سفر داخلي را بزنند و هزينه اي برابر با سفر داخلي را صرف سفر كردن به برخي از كشورهاي همسايه كنند. سرويس هاي ايراني گاهي تالش كرده اند مكان هاي اقامتي شــخصي و محلي كوچكتر و ســاده تر نســبت به هتل ها را هم وارد بازي كنند، اما ضرورت هاي قانوني هنوز اين اجازه را نداده كه خون تازهاي در سيستم گردشگري ايران به جريان بيفتد و شايد يكي از معدود سرويسهاي مناسب در اين زمينه خانه مسافر باشد كه به ادعاي توســعهدهندگانش در همراه اول مناسب گرفتن خانه، ويال يا سوئيت هاي آزاد براي افراد كثيرالسفر است، اما تجربه شخصي خود سرويس جالب اتاقك را با پشــتيباني و قيمت هاي جالب تاييد ميكند كه براي كساني كه دوست دارند رنگي از تفريح هم به سفر كاريشان بدهند مناسب است. با اين حال سرويس هاي داخلي امكان رزرو هتل و خريد هواپيماي داخلي و خارجي را فراهم كرده اند و اتفاق خوب در اين سالها اين امكان پرداخت ريالي است كه اكثر سايت ها به ســمت آن رفتهاند و آن را در اختيار مشــتري قرار دادهاند. هرچند ممكن است هنوز فاصله زيادي تا سرويسهاي پرطرفدار خارجياي وجود داشته باشد كه در بسياري موارد امكاناتي در اختيار دارند كه ســايتهاي داخلي از آنها بي بهره اند. از تمام اين داستانها و مقايسه ها كه بگذريم، براي مســافر ايراني با هر دليل و انگيزهاي كه براي سفر كردن دارد راهحلهاي زيادي وجود دارد كه مي تواند تامي نكننده نياز او در ســفر باشد. برخي از اين ســرويسها روي قيمت و برخي ديگر روي كيفيت خدمات تمركز كردهانــد، اما در هر حالت ســرويسهايي هم هســتند كه به مقايسه خدمات و قيمتهاي هتلهــا ميپردازند تا كاربر بتواند بهترين سرويس را انتخاب كند. هرچند در مورد برخي مقصدهــا انتخاب چنداني وجود ندارد و بايد به چند مورد پيشنهادشده بسنده كرد. سايت trivago پلتفرم مشهوري است كه خدمات هتلها را نسبت به قيمتشان با هم مقايسه ميكند و با توجه به قصد مســافر از انجام اين سفر بهترين مكانها را به او پيشــنهاد ميدهد. در اين سايت افراد زيادي براي هر هتل نظر گذاشــتهاند كه براي انتخاب آن بسيار كمك كننده اســت. Trivago مناسب ترين قيمت را از بين سايت ها به كاربر پيشنهاد مي دهد و همه امكانات و تخفيف هاي هتل و محل دقيق آن روي نقشه و همچنين راه هاي حمل و نقل آن را براي مســافران ارائه كرده و شما حتي مي توانيد به جاي جســتوجوي نام هتل يا شهر روي نقشه بگرديد و هر نقطه از مقصد خود را كه دوست داريد براي سفر انتخاب كنيد. بعد از انتخاب هتل در اين ســايت به سايت ارائه دهنده هتل ارجاع داده مي شويد، البته همواره از شما خواسته مي شود كه سرويس را دوباره چك كنيد تا از تغييراتي كه ممكن است بنا بر شرايط در هر ساعت ارائه شوند باخبر شويد.

ادامهـ مطلبـ
| 1397/1/24  | ۱۲ | tourmasaliran

ماسال و شاندرمن، بام سبز ايران

 

شهرستان ماسال از دو بخش ماسال و شاندرمن تور ماسال تشكيل شده و هر دو بخش مملو از جاذبه هاي طبيعي و گردشگري است. بام سبز ايران هنوز زير پاي ويلاسازها و دلال ها نيفتاده و همچنان زيبايي و آرامش خود را حفظ كرده است. اگر قصد سفر به شمال كشور را داريد بهتر است به جاهايي تور ماسال سفر كنيد كه ناشناخته تر مانده اند. جاهايي مثل ماسال و شاندرمن. ماسال شهرستان ديدني در استان گيلان است، شهرستاني كه بيش از 70 هزار هكتار جنگل و مرتع دارد حتما زيباست. ماسال دومين شهرستان مرتفع استان گيلان پس از رودبار است و پيش از اين تور ماسال بخشي از شهرستان تور ماسال وسيع تالش بود كه در سال 1376 به شهرستان ماسال تبديل شد. ماسال در قديم رودكنار ناميده مي شد و محل تشكيل شنبه بازار كنوني بوده است. وجود همين شنبه بازار باعث رشد آبادي كوچك رودكنار شد و نهادهاي اداري بخش ماسال و شاندرمن نخست از بي تم به شاندرمن و سپس از آنجا به ماسال انتقال يافتند. كسي به طور دقيق نمي داند كه واژه ماسال از چه گرفته شده تور ماسال اما بعضي اعتقاد دارند از تركيب «مازال» يا «مس ال» است كه به معناي كوهواره، كوه مانند و منسوب به كوه است كه قطعي نيست.

ادامهـ مطلبـ
| 1397/1/24  | ۱۲ | tourmasaliran

شهرستان ماسال با سايت تورگردي

 

شهرستان ماسال دو بخش مركزي و شاندرمن دارد كه هر دو آنها طبيعتي دست‌نخورده تور ماسال به شمار مي آيند. در شهرستان ماسال بيش از 17 غار بزرگ و كوچك وجود دارد كه بزرگ‌ترين آنها غار  آويشو است كه بين مناطقي تور ماسال همچون تائي بنه، انده چو و خماسون در بستر دره‌اي كم آب قرار دارد. اين غار شگفت انگيز كه در حوزه جغرافيايي بخش شاندر تور ماسال من شهرستان ماسال واقع شده و همچنين از بزرگترين غارهاي گيلان و در نوع خود يكي از كم نظيرترين غارها در سطح كشور است. در ماسال مي‌توانيد علاوه بر ديدن غار آويشوي، سري هم به تور ماسال منطقه جنگلي طاسكوه و آري دول، منطقه باستاني اسبه ريسه با غارها و صخره‌هاي بلند، گردشگاه جنگلي ريزه مندان، ييلاق شالماء، چسلي، بيلگاه دون، اسپي دشت، دشت النزه و ويرگاه، خنديله پشت، مارجونه، رشته پشت و شنه راه، واشيار، اولسه بلنگاه، صي في، نم نمه پشت، خشكه دريا، تلارگاه ملومه بند، غارآويشو، مناطق باستاني درخانه، گيله سرا و وردم بزنيد و جاذبه‌هاي تاريخي و طبيعي اين منطقه را از نزديك ببينيد. زمان سفر براي بازديد از  ييلاق ماسال چه فصلي از سال است؟  سفر به ييلاقات معمولا از اواسط ارديبهشت ماه آغاز مي‌شود و تا پايان تابستان ادامه مي‌يابد. هر چند كه ييلاق ماسال داراي زيبايي كم نظيري در فصل پاييز است. اما گردشگران كمتري در فصل پاييز به اين تور ماسال منطقه سفر مي‌كنند. هايپرشيا در فصل بهار، تابستان و پاييز تورهايي را براي اين منطقه اجرا مي‌كند.     از چه مسيري به ديدن اين ييلاق برويم؟

فاصلهٔ ماسال از شهر تالش 60 كيلومتر است و با رشت از راه صومعه‌سرا 55 كيلومتر فاصله دارد. ماسال با موقعيت جلگه اي در فاصله 50 كيلومتري شمال غرب رشت و در 20 كيلومتري غرب فومن و صومعه سرا واقع شده است. فاصله شاندرمن تا رشت 50 كيلومتر به سمت شمال غربي است. براي رفتن به غار آويشو نيز بايد از رشت به سمت ماسال و سپس به سمت شاندرمن برويد و از روستاهاي سياهمرد، چالسرا و سپس از كنار بقعه درويش شاه امير شاندرمن گذر تور ماسال كنيد. اين مسير را مي توان با سواري طي كرد كه حدود 35 كيلومتر از شاندرمن فاصله دارد.

ادامهـ مطلبـ
| 1397/1/24  | ۱۲ | tourmasaliran
تور ماسال
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 19
بازديد ديروز : 3
بازديد كل : 175

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان